سال نو ، کنترل ها را ببندید

[ad_1] ایتالیا به منطقه قرمز برمی گردد. مشاهده ویژه ، در شب سال نو با وقت عصر از 22:00 تا 7:00 در تاریخ 1 ژانویه. مقاله سال نو ، نزدیک به کنترل ها ، از Telebelluno ارائه می شود. [ad_2]